Mūsų kokybės sertifikatai

UAB „Egivira“ metalo produkcija bei jos gaminiai atitinka visus Lietuvos Respublikos bei Europos Sąjungos keliamus griežtus kokybės, saugumo bei atitikties reikalavimus. Bendrovė sistemingai investuoja į darbuotojų profesinę kvalifikaciją, iniciatyvą bei sąmoningumą, skatina asmeninę atsakomybę už atliktų darbų kokybę, darbų saugą bei aplinkos apsaugą. Sudarant saugias darbo sąlygas, užtikrinant socialines garantijas bei diegiant pažangias technologijas vykdo nelaimingų atsitikimų darbe prevenciją.